Tjenester

Våre tjenester

Verditakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole. Lånetakst ligger normalt 15 % lavere enn verditakst, og er den verdien banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boligen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Verdivurdering av tomt

Verdivurdering av tomt

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

 

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst. 

Byggelånskontroll

Dersom det i løpet av en byggeperiode skal ytes et kortsiktig lån, bør det utføres byggelånskontroll. Utbetalinger av dette lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å få tilsyn til fremdriften må du som byggherre betale kontrollgebyr til lånegiver/bank. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Snakk med oss dersom du trenger byggelånskontroll — Vi samarbeider med Sparebanken Vest.

Kilde: Norsk Takst